Adel

De meeste data komt van Wikipedia aangevuld met de diverse data uit boeken die ik in mijn bezit heb.
Zie de boekenlijst
Aanvullingen, correcties, foto’s, enz. zijn altijd welkom.

Ga verder